Faculteit EWI

Welkom bij de faculteit EWI!  Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en leveren een grote bijdrage aan welvaart, welzijn en veiligheid. Tegenwoordig is er geen apparaat meer waar niet - op de een of andere manier - een van deze vakgebieden aan te pas komt.
De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in Nederland en het buitenland en doet hoogstaand onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Het onderzoek is ondergebracht in de multidisciplinaire onderzoeksinstituten MESA +, CTIT en MIRA. 
Wij nodigen u graag uit om het unieke aanbod van onderwijs en onderzoek te verkennen op onze website!

Impuls voor onderzoek naar cyber security in Twente

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vijf Twentse onderzoeksprojecten op het gebied van cyber security gehonoreerd. Deze projecten van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente dragen bij aan het... Lees verder

Chiparchitect Bram Nauta benoemd tot Simon Stevin Meester

Technologiestichting STW heeft de titel Simon Stevin Meester 2014 toegekend aan prof.dr.ir. Bram Nauta, hoogleraar Integrated Circuit Design aan de Universiteit Twente. Aan de titel is een geldbedrag verbonden van 500.000 euro, te besteden... Lees verder

Xsens/UT-technologie de ruimte in gestuurd

NASA heeft de schoenen die kracht en beweging kunnen meten en die ontworpen zijn door Xsens en de Universiteit Twente de ruimte in gestuurd. De krachtmetende schoenen, ForceShoe genoemd, bevinden zich nu aan boord van het International Space... Lees verder

Aanleveren facultair nieuws

Medewerkers van de Universiteit kunnen nieuws voor de facultaire nieuwsbrief, website of evenementenkalender vanaf heden via een digitaal formulier indienen. Bekijk het formulier op onze intranet pagina. Lees verder