Faculteit EWI

Welkom bij de faculteit EWI!  Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en leveren een grote bijdrage aan welvaart, welzijn en veiligheid. Tegenwoordig is er geen apparaat meer waar niet - op de een of andere manier - een van deze vakgebieden aan te pas komt.
De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in Nederland en het buitenland en doet hoogstaand onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Het onderzoek is ondergebracht in de multidisciplinaire onderzoeksinstituten MESA +, CTIT en MIRA. 
Wij nodigen u graag uit om het unieke aanbod van onderwijs en onderzoek te verkennen op onze website!

Robots nemen inspectie ballasttanks in schepen over

Een aantal projectpartners in de Duits-Nederlandse grensregio, waaronder de Universiteit Twente, heeft een inspectierobot ontwikkeld die ballastwatertanks van schepen inspecteert. De robot beweegt zich zelfstandig voort op ingebouwde rails.... Lees verder

'Vader' van de Rosetta-missie komt naar Twente

Dr. Gerhard Schwehm, initiator en tot kort geleden leider van de Rosetta-missie, geeft op maandagavond 24 november een lezing op de Universiteit Twente.  Schwehm is vanaf de missiestart in 1985 betrokken bij de Rosetta-missie. Hij ging... Lees verder

Nieuwe sensor verbetert controle kwaliteit drinkwater

UT-promovendus Natalia Hoog heeft een online sensor ontwikkeld waarmee je de kwaliteit van het water in een waterzuiveringsinstallatie beter en goedkoper kunt contoleren. De sensor kan onder meer meten hoeveel roest, zouten, bacteriën... Lees verder

Aanleveren facultair nieuws

Medewerkers van de Universiteit kunnen nieuws voor de facultaire nieuwsbrief, website of evenementenkalender vanaf heden via een digitaal formulier indienen. Bekijk het formulier op onze intranet pagina. Lees verder